NEWS

PROJEKTY I GŁÓWNE AKTYWNOŚCI

Marek jest niezwykle aktywnym terapeutą. Swoim pacjentom pomaga używając wszelkich możliwych metod, nie tylko konwencjonalnych ale także tradycyjnych ludowych technik zaczerpniętych z wielu kultur i obrzędów światowej medycyny niekonwencjonalnej. Przez większą cześć roku podróżuje odwiedzając swoich pacjentów oraz w dalszym ciągu rozwija swoje zdumiewające właściwości pobierając nauki od mistrzów oraz mistyków pochodzących z najdalszych zakątków świata.

  1. Terapia Czasu według wskazówek Manuela Schocha.

    marek-manuel-tc
    Terapię Czasu odkrył Manuel Schoch ze Szwajcarii (mistyk i naukowy twórca nowej drogi w terapii).
    Jest to bezpośrednia i praktyczna droga do świadomej integracji potencjału aury jakości w realiach ciała-umysłu i codziennego życia.
    więcej …

  2. Współczesny szamanizm.

    szamanizm-fly_pict
    Zmiany w świadomości następują w prosty sposób naśladując ceremonie ludów żyjących w naturalnych środowiskach. Nawet bez zastosowania obcych nam rytuałów, ceremonia medytacyjna prowadzi do wyzwolenia i spotkania ze światem duchowym, co w konsekwencji może wpłynąć na harmonizację całego systemu, czy zanik choroby. więcej …

  3. Medytacja – trening umysłu. Klucz do Twojego rozwoju.

    medytacja-pict
    Medytacja w czasie pełni księżyca dla zaawansowanych. Co nie oznacza aby należało mieć jakiekolwiek przygotowanie. Wręcz przeciwnie, każdy ma możliwość zawartą w potencjale i wystarczy pojawić się na grupie i po wzięciu udziału w medytacji osoba nowa staje się zaawansowana…..to takie proste. wiecej…

  4. Terapie na dystans.

    marek-terapie
    Uzdrawianie na dystans często jest bardziej pomocne osobie cierpiącej niż jakakolwiek inna terapia. Aby uzyskać możliwość terapii na dystans należy przesłać zdjęcie osoby w potrzebie i krótki opis sytuacyjny. więcej …

  5. Harmonogram podróży Marka – Planowane wydarzenia

    Ponieważ Marek bardzo często podróżuje utrzymując kontakt ze swoimi pacjentami, także i Ty masz wielką szansę spotkać go osobiście. Wszystkich zainteresowanych spotkaniem z Markiem prosimy o śledzenie jego planu podróży.