3.10 WYKŁAD/SPOTKANIE Z MARKIEM w Warszawie

MEDYTACJA, MEDYCYNA I TERAPIA… Świadomość poza ciałem jako esencja (samo)uzdrowienia i klucz do integracji szamanizmu i innych duchowych tradycji w realiach współczesnych potencjałów

Medytacja, medycyna i terapia… świadomość, pole energetyczne i szamanizm… wszystkie określenia dotyczące niematerialnych aspektów ludzkiej egzystencji są bardzo newralgicznym przedmiotem prowadzenia wykładu – już samo użycie nazw w odniesieniu do procesów, które z założenia próbują różnymi ścieżkami wymknąć się wszech-nazewniczej logice, niejako z góry mija się z celem. Tym niemniej wykład to więcej niż słowa… Co więcej?

Z pewnością celem tego spotkania nie jest analiza etno-antropo-(…)-historyczna szkół i linii przekazu z zakresu medytacji czy rdzennych form szamanizmu. Internet i biblioteki są pełne tego typu informacji, jak również opisów i wyjaśnień odnośnie konkretnych technik, tajemnic i transformacji, które dokonują się na mocy specjalnych ceremonii i inicjacji. Powszechna dostępność tych informacji nijak jednak nie przekłada się na powszechność ich osobistych realizacji. Z jednej strony zwiększa się liczba osób zainteresowanych odkrywaniem różnych poziomów świadomości i szeroko pojętym rozwojem duchowym, z drugiej jednak rośnie także poziom pomieszania i zamętu w ramach terminologii oraz rozumienia zasad funkcjonowania emocji czy sensu takich doświadczeń jak np. wyjście z ciała. Nie wystarczy przeczytać, nie wystarczy czasami nawet doświadczyć – każdy człowiek stoi w centrum własnego wszechświata i każde doświadczenie ma nieskończoność interpretacji. Więc czego więcej trzeba, żeby doznać duchowej realizacji?

Co więcej, upowszechnienie dostępu nie tylko do informacji, ale i wszystkich – nota bene świętych w wielu tradycjach i wykazujących fenomenalne właściwości w świetle najnowocześniejszych badań naukowych – substancji, które gwałtownie poszerzają pole świadomości o pozafizyczne zakresy jestestwa, wywołało w zachodnim świecie wielki entuzjazm i nagłą ogólnoświatową modę na medycynę. Z jednej strony to fantastyczna szansa dla całej ludzkości, bo może bardzo szybko przeskoczyć na bardziej szlachetny poziom własnych możliwości. Z drugiej jednak to duży problem, ponieważ spotkania z medycyną – jak również z medytacją czy terapią – odbywają się coraz częściej w sposób przypadkowy, bezpodstawny i oparty na gruntowych mitach, pożądaniu i przekłamaniach. Więc?

Czym się różni Ceremonia w Przestrzeni Serca od psychedelicznej rozrywki?

Czym się różni terapia, która faktycznie prowadzi do uzdrowienia od wielu lat spędzonych na różnych terapiach i kręcenia się w kółko własnych iluzji?

Czy terapeuta leczy pacjenta? Czy to szaman uzdrawia na ceremonii?

Jak stan medytacyjny pomaga w przejściu przez doświadczenie kontaktu z medycyną?

Jak się zmienił przebieg oraz zakres oddziaływania tradycyjnej ceremonii względem wielkich kręgów ludzi zorientowanych na poszerzanie wszechludzkiej świadomości?

Co to znaczy być poza ciałem?

Po co kierować uwagę poza ciało?

Dlaczego o wymiarze duchowym tak naprawdę nie da się rozmawiać? …

Odpowiedzi na te i rezonujące dalej pytania mają szansę pojawić się w wewnętrzych bezkresnych wszechświatach słuchaczy…

To spotkanie to chęć i czas Marka Kukułki do tego, by podzielić się swoimi wnioskami wokół tych zagadek w oparciu o 30-letnie doświadczenie terapeutyczne, spotkanie z Manuelem Schochem, dogłębny kontakt z medycyną Indian Ameryki Płn. i Płd. i szamanami z różnych kultur, spotkania z mistrzami duchowymi wielu tradycji, pięć Tańców Słońca, niezliczone podróże, wnikliwe obserwacje i wrodzony kontakt ze światem duchowym i równoległością istnienia…

Zapraszamy

Aho Mitakuye Oyasin

3.10. (wtorek) o 20:00 w DZIKu (ul. Belwederska 44 A)

kontakt: kukulka.rejestracja@onet.eu

Komentuj

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.