„Każda obserwacja tworzy iluzję separacji. W momencie obserwacji uczucia czy myśli tworzysz podział, separację pomiędzy obserwatorem a obserwowanym. Gdy dochodzi do separacji, logicznie masz iluzję, że możesz coś zmienić. Masz iluzję, że możesz być kimś, że możesz być inny.”- fragment książki.

W książce tej, terapeuta, mistyk i filozof Mauel Schoch zawarł swoje poglądy wynikające z wieloletniej obserwacji rzeczywistości ludzkiej w czytelnej i zrozumiałej formie. Schoch widzi zupełnie inaczej niż klasyczna psychologia rozwiązanie problemów, zgodnie z tendencjami światopoglądu buddyjskiego, mniejszą wagę przywiązuje do wiedzy i zrozumienia przeszłości. Nie powinno się, twierdzi, drążyć w przeszlości ani walczyć z problemami, lecz po prostu obserwować związane z nimi uczucia i własne myślenie. Tylko tak osiąga się dostep do poziomu duchowego, który umożliwia prawdziwą wolność, spokój, wyciszenie, otwarta przestrzeń, w ktorą może ponownie wpływać energia, która ostatecznie jest podstawą dla współczucia, rozwoju i przemiany.

manuel_schochManuela widzenie rzeczywistości zupełnie różni się od klasycznej psychologii, jest bardziej zgodne z tendencjami światopoglądu buddyjskiego, mniejszą wagę przywiązuje do roli wiedzy i zrozumienia przeszłości. Nie powinno się, twierdzi, drążyć w przeszłości ani walczyć z problemami, lecz po prostu obserwować związane z nimi uczucia i własne myślenie.
Tylko tak osiąga się dostęp do poziomu duchowego, który umożliwia prawdziwą wolność, spokój, wyciszenie, otwiera przestrzeń, w którą może ponownie wpłynąć energia.

Autor Manuel Schoch
Wydanie i przekład Oficyna Wydawnicza Marek Kukułka,
Warszawa 2011, 330 str., 44 zł

Więcej informacji o autorze książki znajdziesz tutaj http://www.tune-in.ch/en/
Książka jest dostępna w sprzedaży wysyłkowej TUTAJ

Komentuj

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.