Ostatnia wizyta W Grazu, rozpoczęta była wykładem, następnie odbyły się warsztaty 24 i 25go grudnia 2009, w pantarhei-zentrum.at, po czym odbywały się konsultacje osobiste. Kontakt z organizatorem: Mirka (+4369910093668)