krakow-zima
W dniu 13 czerwca 2009r. odbyło się spotkanie w Raciborzu „40 lat po maturze” przed i po którym Marek udzielał osobistych konsultacji w Warszawie.