O mnie

Marek KukulkaMarek Kukułka urodził się 31 grudnia 1951 roku w Raciborzu.

Od wczesnych lat dzieciństwa wykazywał chęć pomocy innym, marząc
o tym, aby zostać lekarzem, naśladując czynności lekarza potrafił z łatwością
likwidować ból i tamować krwotoki u swoich bliskich.

Po maturze, pracując rok w Klinice Chirurgicznej przy Akademii Medycznej
w Segedynie na Węgrzech, ostatecznie porzucił pomysł bycia klasycznym lekarzem.
W kolejnych latach studiując wychowanie fizyczne z biologią w Studium Nauczycielskim,
uzyskał wgląd w anatomię i fizjologię człowieka.

Z upływem czasu, żyjąc także w rodzinie, gdzie urodził mu się syn,
gromadził różne formy współistnienia, które stały się podstawą jego doświadczenia
z ukierunkowaniem na zdrowie i alternatywne rozwiązania.

Wyjazd na pobyt stały do Grecji zaowocował spotkaniem z Manuelem Schochem,
oświeconym mistykiem ze Szwajcarii, kóry stal się jego mistrzem.

Manuel nauczył go w 1990 roku uzdrawiania w aurze, a w latach 1998-2001 Terapii Czasu.
Pozytywne skutki prób uzdrawiania skłoniły Marka do ponownego powrotu myśli o pomocy innym.
Tym razem posiadając specjalistyczne wykształcenie i potwierdzenie skutecznych umiejętności,
w ’94 roku Marek podejmuje niezłomną decyzję o podjęciu terapeutycznej praktyki duchowej.
Od tej pory pracując jako terapeuta Marek pomaga osobom w potrzebie,
dając indywidualne sesje konsultacyjno terapeutyczne, oraz prowadzi warsztaty grupowe,
tak w Atenach jak i w Grazu w Austrii oraz w Polsce.

W latach 2001-2003 Marek wziął udział, jako terapeuta w dużym trzy letnim programie EUHEAL,
sponsorowanym przez rząd Unii, badającym wpływ uzdrawiania duchowego na dystans.
Podróżując po świecie spotyka się z szamanami i terapeutami w różnych kulturach, co uzupełnia jego talent do pracy z ludźmi.