Nassim Haramein – Sacred Geometry and Unified Fields

Nassim Haramein urodził się w Genewie (Szwajcaria) w 1962 roku.
Już jako 9 latek Nassim rozwijał podstawy do jednolitej teorii materii i energii, którą w końcu nazywał ?Holofractographic Universe?.Haramein twierdzi, że jego teoria wyjaśnia pochodzenie spinu, którą określa jako ?moment czasoprzestrzeni.? Twierdzi, że jego poprawki do teorii Einsteina  równania pola, które zawiera moment obrotowy i efekty Coriolisa w ? dynamice plazmy ? interakcji z polaryzacją próżni i geometryczną strukturę ?, tworzy jednolitą teorię pola. Co więcej, on i dr Rauscher opracowali ?Prawo skalowania zorganizowanej materii? , która wyjaśnia wszystkie sprawy od subatomowych do galaktycznych i uniwersalnego rozmiaru różnej wielkości czarnych dziur. Jego teoriie pola i fraktali i związane z tym ?Prawo Skalowania? są integralną częścią jego koncepcji ?Universe Holofractographic?.

W  jedenym z wykładów opowiada o dekodowaniu kręgów zbożowych. Tematy poruszane w jego 4 wykładzie oprócz jego teorii pola to również ?Arki Przymierza, templariuszy, Gróbu Emanuela, kabały, Tree of Life Decoded? [5]. notatki Harameina, że niektóre wzory geometryczne, o których mowa w jego teorii znaleziono w ruinach starożytnych budowli, jak i kręgach zbożowych.

Na stronie internetowej projektu Resonance lista dokumentów wystawionych przez Harameina. Wszystkie prace są publikowane w Noetic  Journal w książkach Noetic Press.

strona: http://theresonanceproject.org/

Nassim spędził większość swojego życia badając geometrię i nadprzestrzeń, studiowania różnych dziedzin od fizyki teoretycznej, kosmologii, mechaniki kwantowej, biologii i chemii do antropologii i starożytnych cywilizacji. Połączenie tej wiedzy z obserwacjami zachowania przyrody, odkrył specyficzną geometryczną tablicę  tworzenia jednolitej teorii pola.Ta teoria unifikacji, znana jako Haramein-Rauscher  (nowe rozwiązanie równań pola Einsteina, które zawiera moment obrotowy i efekt Coriolisa) oraz jego najnowszej pracy Schwarzschilda Proton, ustanawia podstawy tej nauki co może być zasadniczą zmianą w naszym obecnym rozumieniu fizyki i świadomości. Ta przełomowa teoria przenikneła do środowiska naukowego przez referaty i prezentacje na konferencjach międzynarodowych z fizyki. Ponadto praca ?Proton Schwarzschilda? otrzymał niedawno prestiżową nagrodę  ?Best Paper Award? w dziedzinie fizyki, mechaniki kwantowej, teorii względności, teorii pola i grawitacji na Uniwersytecie w Li?ge w Belgii podczas 9. Międzynarodowej Konferencji CASYS?09.

Haramein wykłada i prowadzi seminaria na temat jego teorii unifikacji od ponad 10 lat. Jego wykładami są prezentacje multimedialne, które prowadzą swoją publiczność poprzez ważność jego teorie z danymi z obserwacyji i teoretii. Występował dla takich instytucji jak ,Department of Physics at Georgia Tech, the Department of Physics at University of Nebraska at Omaha, Fellows Wydziału Edukacji na Uniwersytecie w Montrealu, a jego model ?unifikacji? dostarczony został do amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego.

Źródło: Treborok