Ezoteryka

  • Karwot – film dokumentalny

    Życie w duchowości i realizowanie zadania życiowego wymaga wypracowania w sobie zgody na przestrzeganie wskazówek i kierowanie się prawdą bez względu na cenę jaką jak sądzisz będziesz musiał zapłacić. Wskazówki stają się coraz trudniejsze ich pozorna ocena jest coraz wyższa.

  • Graham Hancock | Interview on Ancient Mysteries

    Graham Hancock | Interview on Ancient Mysteries

  • Terence McKenna – Shamans Among the Machines

    Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research...