Z Markiem

  • Karwot – film dokumentalny

    Życie w duchowości i realizowanie zadania życiowego wymaga wypracowania w sobie zgody na przestrzeganie wskazówek i kierowanie się prawdą bez względu na cenę jaką jak sądzisz będziesz musiał zapłacić. Wskazówki stają się coraz trudniejsze ich pozorna ocena jest coraz wyższa.

  • Życie na świetle

    Living on light atempt...watch carefully. There are many ways to help others and ourself...