Terapia Czasu stanowi bezpośrednią i praktyczną drogę samopoznania, prowadzącą ku temu, by w świadomy sposób zintegrować swój duchowy potencjał z realiami życia codziennego.

manuel-wall

Jej twórcą jest Manuel Schoch (1946-2008) – szwajcarski mistyk, nauczyciel i terapeuta. Już we wczesnym dzieciństwie odkrył swoje zdolności postrzegania pozafizycznych wymiarów rzeczywistości, których badaniu i obserwowaniu poświęcił całe swoje życie.

Łącząc wrodzony dar jasnowidzenia z trzydziestoletnią pracą naukową wypracował unikalne podejście do psychologii, w którym uwzględnił energetyczny i duchowy potencjał człowieka, wykraczając tym samym poza ramy ciała-umysłu, na których zatrzymał się dotychczasowy paradygmat naukowy. Owocem tego powstała Terapia Czasu, która poszerza praktykę psychoterapeutyczną o wgląd w Świadomość Poza Ciałem, której motorem jest energia miłości, a nie logika.

Terapia Czasu zakłada, że kluczem do transformacji jest uważna obserwacja bieżących procesów emocjonalnych i ich manifestacji nie tylko z poziomu cielesno-umysłowego, lecz również struktury aury, systemu ciał energetycznych oraz nieśmiertelnych własności duszy.

Kładzie nacisk na realizację indywidualnego, wrodzonego potencjału człowieka, który stanowi jego bramę do szczęścia, jest jednak od niego oddzielony przez grube warstwy wyobrażeń i racjonalizacji wobec energii, które w naturalny sposób przepływają przez pole świadomości, lecz – jeśli ocenione – ulegają zniekształceniu i konsolidacji do stanu dyskomfortu psychofizycznego.

Celem Terapii Czasu jest przekształcenie wszelkiego strachu i oporu wobec życia, który przejawia się w formie rozmaitych stanów emocjonalnych, do stanu Wyciszenia i Miłości, które są domeną Obecności poza granicami ciała i umysłu.

Terapia polega na zmianie perspektywy z umartwiania i bezsilności wobec swych słabości i uwarunkowań w kierunku otwarcia na własny potencjał autoterapeutyczny – nie przez jego wymyślenie, lecz poprzez połączenie się z własnościami duchowymi, które stanowią rzeczywistą esencję bytu każdego człowieka.

Co za tym idzie, Terapeuta Czasu nikogo nie uzdrawia, tylko rozświetla drogę do poznania i zrozumienia Siebie Samego, co jest podstawą (samo)uzdrowienia.

*

Terapia Czasu to łącznik psychologii z duchowością – perspektywa terapeutyczna, która bazujące na nastepujących faktach:
* każdy posiada jakości i powinien zwrócić uwagę bardziej na nie, niż na swoje słabości
* rola przeszłości nie jest aż tak ważna, jak to dotychczas sądzono
* jesteśmy bardziej pod wpływem własnego strachu przed przyszłością niż strachu przed przeszłością, co oznacza wzięcie większej odpowiedzialności zamiast ganienia przeszłości
* większość chorób, głównie psychologicznych, jest rezultatem braku perspektyw
* ekspresja miłości nie jest zależna od tego, czy samemu było/jest się kochanym