Terapia Czasu
Terapię Czasu odkrył Manuel Schoch ze Szwajcarii (mistyk i naukowy twórca nowej drogi w terapii).
Jest to bezpośrednia i praktyczna droga do świadomej integracji potencjału aury jakości w realiach ciała-umysłu i codziennego życia.
Terapia Czasu, łącznik psychologii z duchowością, to terapeutyczna percepcja bazująca na nastepujących faktach:
* każdy posiada jakości i powinien zwrócić uwagę bardziej na nie, niż na swoje słabości.
* rola przeszłości nie jest aż tak ważna, jak to dotychczas sądzono.
* jesteśmy bardziej pod wpływem własnego strachu przed przyszłością niż strachu przed przeszłością, co oznacza, wzięcie większej odpowiedzialności zamiast ganienia przeszłości.
* większość chorób, głównie psychologicznych, jest rezultatem braku perspektyw.
* ekspresja miłości nie jest zależna od pierwotnej jej obecności.